fbpx
Close

Polityka prywatności
Drogi Użytkowniku,
Jeśli korzystasz z niniejszej strony https://anabellesanchez.pl/ wraz z jej subdomenami jako osoba fizyczna, mają w stosunku do Ciebie zastosowanie postanowienia art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
W związku z tym informujemy, że:
– administratorem Twoich danych osobowych jest OYO! Systemy Zabezpieczające Agnieszka Pietrzyk z siedzibą: Złotnicza 14, 58-500 Jelenia Góra  
– kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@anabellesanchez.pl
– twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody w celach nią objętych; prawnie uzasadnionego interesu administratora, powyższe obejmuje gromadzenie danych statystycznych i analizę działań użytkowników w serwisie, także w celach marketingowych i remarketingowych; jak również w celu przygotowania oraz realizacji umowy – jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej oferty; prawne podstawy przetwarzania Twoich danych to Art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO;
– odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty realizujące/obsługujące lub współpracujące przy realizacji/obsłudze umowy i zapewniające funkcjonowanie strony;
– dane mogą być wykorzystane do profilowania – określenia preferencji użytkowników naszego serwisu. Wykorzystywane w tym celu narzędzia to pliki Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej https://anabellesanchez.pl/, Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.
– dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia realizacji celów opisanych powyżej, lub do chwili cofnięcia zgody;
– każdy użytkownik naszego serwisu ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
– podanie danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili odwołana, przy czym jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Użytkownik musi mieć również świadomość, że – jeżeli dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy – odmowa podania danych, lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, może skutkować niemożnością realizacji umowy.
Korzystając z zawartości strony https://anabellesanchez.pl/ i jej subdomen użytkownik oświadcza, że świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności.
Jeżeli natomiast użytkownik strony nie zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy aby opuścił stronę https://anabellesanchez.pl/ włączając w to każdą z jej subdomen, nie zapisywał się do naszego newslettera oraz nie zamawiał produktów i usług oferowanych za pośrednictwem tej strony.